PRISER

Hvilke vaccinationer og hvordan - se www.ssi.dk

Ved rejsevaccinationer bestilles vaccine telefonisk hos sekretæren, som laver recept og booker tid, hvorefter vaccinen afhentes og betales på apoteket og medbringes her til konsultationen.

Vaccinationer        
Konsultation   400 kr.   ved 1. vaccination
Konsultation   100 kr.   ved efterfølgende vaccination
Hepatitis A        
Havrix voksne       Gives x 2
Havrix børn       Gives x 2
         
Gammaglobulin 2ml        Gives x 1
         
Hepatitis B        
Engerix B       Gives x 3
         
Hepatitis A + B        
Twinrix voksne       Gives x 3
Twinrix børn       Gives x 3
         
Japansk encephalit        Gives x 2
         
Pneumokok   350 kr.    Gives x 1

 Influenza (pt. udenfor risikogr.)

  250 kr.    Gives x 1
Øvrige        
Motorattest   500 kr.    
Akupunktur   50 kr.    
Spiral   250 kr.    
Allergi-binyrebarkindsprøjtning
Depo-medrol inj. 2 ml.
  50 kr.